Zarządzanie Projektami

Estimo - zarządzanie projektami

Mechanizm Zarządzania Projektami w Estimo pozwala między innymi:

  • Ewidencję i kontrolę dowolnej liczby projektów. Projekty mogą kategoryzowane i grupowane według rodzajów i zarządzane przez oddzielnych administratorów (menedżerów projektów).
  • Przygotowanie budżetu projektu (dowolną liczbę scenariuszy budżetu) oraz kontrolę jego realizacji. Budżetowanie projektu może być zarówno metodą wartościową jak i ilościowo-wartościową. Budżety projektów mogą mieć rozbudowaną strukturę i składać się z kilku budżetów cząstkowych.
  • Ewidencję wszystkich zadań i zdarzeń związanych z realizacją danego projektu.
  • Przypisanie wszystkich dokumentów(faktur sprzedaży/faktur zakupowych) do konkretnych projektów oraz rozbicie dokumentów pomiędzy wiele projektów.
  • Przeprowadzenie szeregu analiz finansowych, między innymi rentowność projektu lub analizę wykonania budżetu projektu.