Obsługa Klienta

Estimo - budżetowanie

Moduł Obsługa klienta pozwala na sprawne zarządzanie naszymi kontrahentami, a między innymi:

  • Ewidencję oraz kategoryzowanie wszystkich kontrahentów współpracujących z przedsiębiorstwem (zarówno odbiorców jak i dostawców). Poza standardowymi danymi kontaktowymi i rejestrowymi System umożliwia ewidencję dowolnej liczby cech dla danego kontrahenta.
  • Prowadzenie ewidencji wszystkich zadań i zdarzeń związanych z obsługą klientów. Każde zadanie/zdarzenie może mieć dołączoną dowolną liczbę plików zewnętrznych, które mogą być otwierane bezpośrednio z Estimo.
  • Przypisanie zadania/zdarzenia jednocześnie do konkretnego kontrahenta, projektu lub też dokumentu.
  • Obsługę kalendarzy użytkowników (m.in. handlowców) obejmującą planowanie zasobów, współdzielenie kalendarzy, kalendarze projektów, przypomnienia i powiadomienia.
  • Automatyczne przesyłanie informacji z/do programu MS Outlook. Każdy e-mail/zadanie/spotkanie z Outlooka może być automatycznie zapisany w Estimo i przypisany do konkretnego kontrahenta/projektu/dokumentu.