Rozrachunki

Estimo - Lista rozrachunków

Rozrachunki w Systemie Estimo umożliwiają:

  • Wiekowanie należności lub zobowiązań według dowolnych przedziałów czasowych.
  • Śledzenie i szybki podgląd informacji związanych z danym rozrachunkiem.
  • Ewidencję wszystkich zdarzeń związanych z windykacją należności.
  • Informacje o opóźnieniu płatności w dniach.
  • Szybkie i intuicyjne filtrowanie rozrachunków.