Magazyn

System Estimo umożliwia pełną gospodarkę magazynową:

  • prowadzenie dowolnej liczby magazynów
  • automatyczne lub ręczne generowanie dokumentów Wydań zewnętrznych (WZ), Przyjęć zewnętrznych (PZ) do faktur sprzedaży/zakupu
  • rezerwacje towarów na magazynie i automatyczne ich rozwiązywanie po upływie terminu rezerwacji
  • oznakowanie partii towarów na magazynie
  • raporty stanów i obrotów magazynowych