Opis oprogramowania Estimo

System Estimo jest aplikacją wspierającą zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Estimo 1.2

Innowacyjną cechą Estimo jest możliwość prowadzenia analizy finansowej zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i jego poszczególnych obszarów, bez integracji i pobierania danych z modułów/programów księgowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwa korzystające z usług biur rachunkowych otrzymują skuteczne narzędzie umożliwiające sprawne i szybkie zarządzanie ich finansami.

Estimo umożliwia także budżetowanie dowolnych czasookresów dla całego przedsiębiorstwa lub dowolnych obszarów oraz sprawne zarządzanie projektami, także od strony planowania ich wyników finansowych oraz kontroli ich wykonania. W Systemie ewidencjonowane są także wszystkie informacje związane z obsługą klientów (CRM), a dzięki integracji z aplikacją Microsoft Outlook w automatyczny sposób zapisywane są wszystkie wiadomości mailowe otrzymane od klientów firmy.

Bardzo dużym wyróżnikiem Estimo jest narzędzie do planowania i kontroli płynności finansowej w przyszłości (cash flow). Dzięki temu rozwiązaniu menedżerowie mogą przewidywać i reagować na problemy z płynnością, które są jednym z największych zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

System Estimo jest całościową aplikacją napisaną z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, której czas instalacji i wdrożenia liczony jest w godzinach i dniach, a nie miesiącach i latach. Dzięki temu małe i średnie przedsiębiorstwa w bardzo krótkim okresie czasu mogą otrzymać narzędzie zwiększające skuteczne zarządzanie i wzrost ich wydajności.

Koncepcja systemu została zaprojektowana przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu małymi i średnimi firmami, dzięki czemu jego funkcjonalności są w maksymalnym stopniu dostosowane do specyficznych potrzeb tych firm.


System Estimo obejmuje swoim działaniem następujące obszary biznesowe przedsiębiorstwa:

  1. Budżetowanie
  2. Analizy finansowe (Nowość! Cash Flow)
  3. Zarządzanie projektami
  4. Obsługa klienta (CRM)
  5. Sprzedaż i zakupy
  6. Rozrachunki
  7. Ksiegowość
  8. Magazyn