Analizy Finansowe

Estimo - Analiza wykonania budżetu

System Estimo pozwala analizować dowolne informacje finansowe przedsiębiorstwa bez konieczności pobierania danych z modułów/programów księgowych. Analizy finansowe mogą dotyczyć między innymi:

  • Płynności przedsiębiorstwa w przyszłości (cash flow). Koncepcja raportu cashflow przedstawia w sposób zarządczy jak będzie zmieniał się stan posiadanych środków pieniężnych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem planowanych przychodów i kosztów, realizowanych projektów oraz należności i zobowiązań.
  • Rentowności firmy lub poszczególnych projektów – analizę osiągniętej marży jak i wyniku finansowego.
  • Realizacji budżetów – porównanie przychodów i kosztów planowanych z rzeczywistymi. Raport może pokazać stopień realizacji budżetu centralnego przedsiębiorstwa w wyniku realizowanych budżetów poszczególnych projektów.
  • Projekcji wykonania budżetu – System umożliwia analizę przewidywanego stopnia realizacji budżetu centralnego.
  • Struktury i dynamiki sprzedaży/zakupów (przychodów/kosztów)

Każdy raport wygenerowany przez Estimo umożliwia w łatwy sposób dotarcie do danych źródłowych raportu. Użytkownik w prosty sposób może obejrzeć szczegółowe dokumenty (faktury przychodów/kosztów) lub pozycje z budżetów, które składają się na dany raport.

Wszystkie raporty mogą być eksportowane do programu MS Excel.