Estimo - korzyści dla twojej firmy

ZBUDUJ TRWAŁĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ DZIĘKI SKUTECZNEMU BUDŻETOWANIU I CONTROLLINGOWI!

System Estimo to innowacyjne narzędzie wspierające budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwach. Innowacyjna koncepcja Estimo umożliwia rozbudowane budżetowanie zarówno obszarów biznesowych (działów) przedsiębiorstwa jak i prowadzonych projektów oraz szczegółowe raportowanie osiągniętych wyników.

Budżetowanie Estimo może być wdrożone w przedsiębiorstwie jako niezależny moduł zintegrowany z innymi programami lub też jako całościowe rozwiązanie obejmujące także inne obszary funkcjonowania firmy np. fakturowanie, CRM czy też magazyn.

Potrzebujesz szybkiej i wiarygodnej informacji zarządczej o Twoim przedsiębiorstwie? System Estimo jest właśnie dla Ciebie!

Innowacyjna koncepcja Systemu Estimo umożliwi Ci osiągnięcie szeregu korzyści:

  • Sprawne podejmowanie skutecznych decyzji dzięki natychmiastowym i rzetelnym informacjom dotyczącym wyników całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych jego obszarów.
  • Szczegółowe planowanie przepływów pieniężnych w przyszłości (cash flow).
  • Szybkie reagowanie na wszystkie nieprawidłowości poprzez analizę planów i rzeczywistych wyników.
  • Zwiększenie wydajności pracowników przez skoncentrowanie ich energii na rzeczach ważnych i istotnych dla przedsiębiorstwa.
  • Usprawnienie przepływu informacji i ewidencji danych przedsiębiorstwa dzięki jednemu centralnemu systemowi.
dowiedz się więcej
510-758-000 - zadzwoń i zapytaj